Cwrs newydd i bobl ifanc: archebwch nawr

Ydych chi ym Mlwyddyn 9 - 13?

Archebwch nawr ar cwrs newydd trac i bobl ifanc (13 i 18) ym mis Chwefror - pedwar diwrnod o chwarae, dawnsio a chanu gwerin gyda thiwtoriaid Bethan Rhiannon, Patrick Rimes a Gwenan Gibbard.

Cewch fanylion llawn yma

 

AUR II : Hyfforddiant i Gerddorion

Yn galw pob cerddor!

Mae’n bleser gennym hysbysu ail rownd  o ddarlithiau a seminarau undydd yn dilyn rhaglen AUR y llynedd, sy’n edrych ar Grefft y Llwyfan, Sain Byw a Marchnata drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Arweinir bob cwrs undydd gan bobl broffesiynnol yn y diwydiant fydd yn anelu at eich helpu i fod yn fwy effeithiol yn eich gwaith fel cerddor.

Cynhelir y tri digwyddiad/diwrnod yng Ngogledd Cymru yn gynnar yn 2015 dros gyfnod o dri mis gan drafod pynciau a gafwyd yn adborth o’r sesyniau y llynedd

Crefft y lwyfan

Mae pob peth y gwnewch chi ar y llwyfan yn cyfleu rhywbeth amdanoch chi a’ch deunydd. Daw’r gynulleidfa i’ch adnabod chi a’ch cerddoriaeth a’r math o berthynas a greir rhyngoch. Tra bo hwn mor unigryw a chi eich hunan y mae yna gamau syml y gellwch eu dysgu i sicrhau bod sylw’r gynulleidfa wedi ei hoelio arnoch chi. Mi fydd Brian McNeill yn arwain y sesiwn yma - sef arweinydd cwrs cyntaf yr Arbrawf Mawr  ac un sy’n fyd-enwog fel cerddor a chanwr gwerin.

Sain Byw

Fe ddylai fod gennych sgiliau i sicrhau y clywir eich llais a’ch offeryn yn glir mewn unryw fan perfformio. Byddwn yn dangos sut mae system sain yn gweithio, sut i’w gwneud i weithio drosoch a sut i gynhyrchu sain sy’n eich plesio. Byddwn yn trafod sut y gallwch wneud hyn eich hunan, sut mae systemau proffesiyniol yn gweithio a pha fath o offer y dylech eu hystyried wrth brynu system eich hunan.

Arweinir y sesiwn gan Neil Browning o Never mind the Bocs a Cajuns Denbo - cerddor gyda phrofiad oes o berfformio cerddoriaeth o bob math.

Marchnata drwy’r cyfryngau cymdeithasol

 

Disgwylir i ni gyd bellach ddefnyddio Twitter, FaceBook, Bandcamp  a mwy. Bellach mae pawb yn lloffa am gerddoriaeth drwy gyfrifiadur, cliniadur, ffôn boced a thabled. Ydy’r cyfan tybed wedi mynd yn rhy gymhleth? Dim rhagor! Bydd y sesiwn hon yn dangos sut y gallwch chi fod wrth y llyw – pa bryd i drydar, i rannu ar FaceBook, Instagram a sut i’w wneud. Bydd Carl Morris o NativeHQ a Hacio’r Iaith - ymgynghorydd i’r diwidiannau creadigol yn dangos y ffordd yn glir.

Manylion pellach

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

02920318863

Dyddiadau Kizzy Crawford & Tim Chaisson Dates

Tachwedd 10 November Palas San Steffan, Palace of WestminsterLlundain,  London
Tachwedd 12 November

the Chattery, Abertawe : Swansea

Tocynnau Tickets £10.00

Ffôn : tel 01792 473276

Ar lwyfan : Onstage 20:00

ttp://homepage.ntlworld.com/thechattery/

Tachwedd 13 November

Cecil Sharp House, Llundain : London

2 Regent's Park Road, NW1 7AY London

Tocynnau Tickets £12.00

Oddi wrth : From MusicglueTicketline 0844 888 9991

Ar lwyfan : Onstage 20:00

www.cecilsharphouse.org

Tachwedd 14 November

Theatr Pard & Dare Theatre, Treorci : Treorchy

Tocynnau Tickets £12.50

Ffôn : tel 08000 147 111

http://parkdare.rct-arts.org/

Tachwedd 15 November Cynhadledd Association of Festival Organisers Conference
Tachwedd 17 November

Canolfan y MilenniumGlanfa, Wales Millennium Centre, Caerdydd : Cardiff

Wales Millennium Centre, Bute Place, CF10 5AL Cardiff

Yn rhad ac am ddim : Free 

Ar lwyfan : Onstage 13:00

 

 

Partneriaethau Trawsiwerydd

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi prosiect trawsiwerydd gyda Music Prince Edward Island ac English Folk Dance and Song Society. Y ffordd orau i helpu cerddorion o wledydd ac ardaloedd bychain i gyrraedd cyfleodd a marchnatau newydd ye helpu ein gylidd. Mae hwn yn gam cyntaf ffurfiol yng nghyfeiriad honno.

Eleni yr ydym yn anfon Kizzy Crawford,un o'n cantorion ac ysgrifennwyr gorau ni i Prince Edward Island, Canada i weithio gyda Tim Chaisson. Mae Kizzy yn un o prosiect Gorwelion 12 ac wedi ymddangos yn Ffwrnes Gerdd; gydweithrediad trac, Cyngor Celfyddydau a and S4C. Mae Tim yn chanwr ac chyfansoddwr o fri sydd yn ymddangos yn rheolaidd ar sioeau TV ac newydd ddod yn ôl o daith llwyddianu o Awstralia.

Byddant yn cyd-ysgrifennu ac wedyn yn gwneud taith byr o arfordir Iwerydd Canada ac wedyn yn mynd i Showcase PEI yn Charlottetown dechrau mis Hydref.

Yma daw taith fychan o Gymru a'r TU fydd yn cwbwlhau gyda chyngerdd arddangos yngyd â Dan Walsh o Loegr a Meaghan Blanchard, PEI yng Nghynhadledd Association of Festival Organisers, Nottingham.

Ein Partneriaid

        

Receive our Newsletter
 

You can unsubscribe at any time

 

Cysylltwch â ni +

 

  

trac:Traddodiadau Cerdd Cymru/Music Traditions Wales
© trac Registered charity number / Elusen Gofrestredig: 1085422; Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

 

Back to top