Gwerin Gwallgo: tocynnau i'r cwrs i bobl ifanc ar werth nawr

GG2015 twmp 245x200Ydych chi rhwng 11 a 18 mlwydd oed?

Archebwch nawr ar gwrs trac i bobl ifanc ym mis Chwefror - pedwar diwrnod o chwarae, dawnsio a chanu gwerin gyda thiwtoriaid Gwilym Bowen Rhys, Dan Lawrence, Bethan Rhiannon, Patrick Rimes a Gwenan Gibbard. Cynhelir y cwrs yng nghanolfan yr Urdd Glan-Llyn ar lan Llyn Tegid, a chewch ddarllen rhagor amdano yma.

Dysgwch 'Alaw Cymreig yr Wythnos' gydag Oli Wilson-Dickson

Oli live 245x200Mae Oliver Wilson-Dickson, ffidlwr penigamp sy'n chwarae gyda Jamie Smith's Mabon ac Alaw, wedi dechrau prosiect ble mae’n rhoi alaw draddodiadol o Gymru bob wythnos ar YouTube. Wedi ei recordio’n syml, ac yn aml mewn lleoliadau hardd, mae'n gyfle i glywed alawon cyfarwydd a rhai llai adnabyddus yn glir ac wedi eu cyflwyno yn gelfydd a sensitif gan un o brif ffidlwyr Cymru.

Cewch weld y gyfres 'Alaw Cymreig yr Wythnos' ar dudalen hafan wefan trac ynghyd ag amrywiaeth o ffilmiau cerddorol eraill, neu ymunwch â http://www.fiddle.org.uk/a-welsh-tune-a-week-alaw-cymreig-yr-wythnos/ ar wefan Oli.

Dros y Ffîn : Beyond the Marches - Live : yn fyw

Ffilmiwyd a golygwyg gan : Filmed and edited by

Meinir Siencyn 

Ty Gwerin - beth sy'n digwydd eleni

Tŷ Gwerin 2015 - cartref i'r traddodiadau gwerin mewn Iwrt ysblennydd ar Faes yr Eisteddfod  Genedlaethol ym Meifod, Powys.

Ymunwch â ni i fwynhau rhaglen orlawn o berfformiadau, sesiynau, cyfweliadau a gweithgareddau i'r plant - a  pheidiwch ag anghofio siop trac, sy'n gwerthu casgliad unigryw o CDiau a llyfrau o'r byd gwerin na welwch chi mohonyn nhw yn unman arall!

 

Cliciwch yma i weld y rhaglen llawn

Tocynnau'r Arbrawf Mawr ar werth

Archebwch nawr i ddod ar yr Arbrawf Mawr 2015, penwythnos o hwyl gyda thraddodiadau gwerin - dawns y glocsen, canu a chwarae. Mae mwy o wybodaeth ar dudalen yr Arbrawf Mawr yma, ble rydych yn gallu archebu ar lein.

Cofio Merêd yng Ngwobrau Gwerin Radio 2

Bydd gwobrau yn cael eu cyflwyno i'r diweddar Dr. Meredydd Evans, i Cat Stevens ac i Loudon Wainwright III wrth i Wobrau Gwerin Radio 2 gael ei ddarlledu'n fyw o Gaerdydd heno (22 Ebrill).

Bu farw Merêd ym mis Chwefror yn 95 mlwydd oed. Mae'r BBC yn mynd i'w anrhydeddu gyda Gwobr Traddodiad Da, sy'n cael ei roi i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i gerddoriaeth gwerin y DU.

Fe fydd Cat Stevens - sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Yusuf Islam - a Loudon Wainwright yn derbyn gwobrau arbennig am eu cyfraniadau hirdymor i'r diwydiant.

Ymhlith perfformwyr y seremoni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru mae 9Bach, sydd wedi'u henwebu am yr albwm orau.

Darllenwch rhagor yma http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/32402592

Mae'r erthygl yma yn anrhydeddu bywyd a gwaith Merêd http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/32411122

 

Cerddoriaeth am ddim ar lwyfan y Glanfa, Canolfan y Mileniwm:

14:45-15:15  Dan Bettridge

15:45-16:15  Kizzy Crawford

16:45-17:15  Aled Rheon

17:45-18:15  The Gentle Good

18:45-19:15  Plu

Receive our Newsletter
 

You can unsubscribe at any time

 

Cysylltwch â ni +

 

  

trac:Traddodiadau Cerdd Cymru/Music Traditions Wales
© trac Registered charity number / Elusen Gofrestredig: 1085422; Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

 

Back to top